Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmiidae
Ethmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråkantad sorgmal Ethmia terminella Gråkantad sorgmal Ethmia terminella Gråkantad sorgmal Ethmia terminella Gråkantad sorgmal Ethmia terminella
Ethmia terminella T. Fletcher, 1938. Gråkantad sorgmal. Kännetecken: Vingbredd 17-21 mm. Hjässan vit. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med svarta punkter, i framkanten ljusgrå. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på torrmarker där det växer blåeld. Biologi: Larven är mörkgrå med svart huvud. Den lever i ett tunt spinn på blommor av blåeld, förpuppning i stjälken eller på marken. Näringsväxt: Echium. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Synonym Tinea sexpunctella Hübner, 1810 nom. praeocc.
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 10 juni 2021