Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmiidae
Ethmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvillingstenfrömal Ethmia fumidella
Ethmia fumidella (Wocke, 1850). Tvillingstenfrömal. Kännetecken: Vingbredd 25-27 mm. Hjässan vit. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med svarta punkter längs utkanten. Från basen genom vingmitten ett svart band med fyrkantiga utsprång på varje sida som sträcker sig ända ut i vingspetsen. Bakvingar mörkgrå. Liknar Ethmia pusiella men hos den sistnämnda slutar det svarta längsbandet i framvingen före vingens spets. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på ängsmarker och vägrenar. Biologi: Förstadier okända. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Är påträffad i Danmark men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 14 februari 2020