Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmiidae
Ethmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängsrutemal Ethmia pyrausta Ängsrutemal Ethmia pyrausta Ängsrutemal Ethmia pyrausta Ängsrutemal Ethmia pyrausta Ängsrutemal Ethmia pyrausta Ängsrutemal Ethmia pyrausta
Ethmia pyrausta (Pallas, 1771). Ängsrutemal. Kännetecken: Vingbredd 17-23mm. Hjässan svart. Antenner drygt halva framvingelängden. Bakkroppens sista leder tydligt gulfärgade. Framvingarna svartgrå med svarta punkter. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på fuktiga marker där det växer ruta. Biologi: Larven är fläckig i orange och grått med svart huvud. Den lever i ett tunt spinn på blad och blommor av aklejruta och möjligen ängsruta, förpuppning i en gulaktig kokong. Näringsväxt: Thalictrum. Utbredning: Förekommer sällsynt från Östergötland till Ångermanland. I övriga Norden finns den i södra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 3 juni 2021