Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmiidae
Ethmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lungörtssorgmal Ethmia quadrillella
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783). Lungörtssorgmal. Kännetecken: Vingbredd 15-19 mm. Hjässan grå. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med svarta teckningar. Bakvingar ljusbruna, mörkare mot spetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på ruderatmarker och trädgårdar där det växer förgätmigej och lungört. Biologi: Larven är grågul med svarta prickar och grått huvud. Den lever på förgätmigej, lungört och stenfrö till en början i ett tunt spinn senare fritt på bladen, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Myosotis, Pulmonaria, Lithospermum. Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne, Småland, samt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark, norra Norge och norra samt södra Finland.


Synonym Tinea funerella Fabricius, 1787.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gelechioidea http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ethmia_quadrillella.html
Latest update: 17 december 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson