Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmiidae
Ethmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lungörtssorgmal Ethmia quadrillella Lungörtssorgmal Ethmia quadrillella
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783). Lungörtssorgmal. Kännetecken: Vingbredd 15-19 mm. Hjässan grå. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med svarta teckningar. Bakvingar ljusbruna, mörkare mot spetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på ruderatmarker och trädgårdar där det växer förgätmigej och lungört. Biologi: Larven är grågul med svarta prickar och grått huvud. Den lever på förgätmigej, lungört och stenfrö till en början i ett tunt spinn senare fritt på bladen, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Myosotis, Pulmonaria, Lithospermum. Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne, Småland, samt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark, norra Norge och norra samt södra Finland.


Synonym Tinea funerella Fabricius, 1787.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 22 februari 2020