Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmiidae
Ethmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större stenfrömal Ethmia pusiella Större stenfrömal Ethmia pusiella Större stenfrömal Ethmia pusiella Större stenfrömal Ethmia pusiella Större stenfrömal Ethmia pusiella
Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758). Större stenfrömal. Kännetecken: Vingbredd 25-31 mm. Hjässan vit. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med svarta punkter längs utkanten. Från basen genom vingmitten ett svart band med fyrkantiga utsprång på varje sida. Bakvingar ljusbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på ängsmarker och vägrenar där det växer stenfrö. Biologi: Larven är bjärt tecknad i ljusgrått och rödgult med svarta fläckar och svart huvud. Den lever oftast sällskapligt i ett tunt spinn på blad och blommor av stenfrö, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Lithospermum. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Blekinge till Gästrikland. I övriga Norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 22 februari 2020