Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmiidae
Ethmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större stenfrömal Ethmia pusiella Större stenfrömal Ethmia pusiella Större stenfrömal Ethmia pusiella Större stenfrömal Ethmia pusiella Större stenfrömal Ethmia pusiella Större stenfrömal Ethmia pusiella
Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758). Större stenfrömal. Kännetecken: Vingbredd 25-31 mm. Hjässan vit. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med svarta punkter längs utkanten. Från basen genom vingmitten ett svart band med fyrkantiga utsprång på varje sida. Bakvingar ljusbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på ängsmarker och vägrenar där det växer stenfrö. Biologi: Larven är bjärt tecknad i ljusgrått och rödgult med svarta fläckar och svart huvud. Den lever oftast sällskapligt i ett tunt spinn på blad och blommor av stenfrö, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Lithospermum. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Blekinge till Gästrikland. I övriga Norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 12 augusti 2020