Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmiidae
Ethmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Prickig stenfrömal Ethmia dodecea Prickig stenfrömal Ethmia dodecea Prickig stenfrömal Ethmia dodecea
Ethmia dodecea (Haworth, 1828). Prickig stenfrömal. Kännetecken: Vingbredd 17-21 mm. Hjässan vit. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med svarta punkter. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i hagmarker och vägrenar där det växer stenfrö. Biologi: Larven är grågul med svarta prickar och svart huvud. Den lever på bladens undersida av stenfrö, förpuppning i en vit kokong. Näringsväxt: Lithospermum. Utbredning: Togs 2018 i Skåne av Jonas Waldeck i övrigt förekommer den sällsynt på Ridön i Västmanland, ett gammalt fynd från 1800-talet är noterat från Blekinge av Per Benander. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Synonym Tinea decemguttella Hübner, 1810 nom. praeocc.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 20 februari 2020