Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Ethmiidae
Ethmia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blåeldsorgmal Ethmia bipunctella Blåeldsorgmal Ethmia bipunctella Blåeldsorgmal Ethmia bipunctella Blåeldsorgmal Ethmia bipunctella Blåeldsorgmal Ethmia bipunctella
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775). Blåeldssorgmal. Kännetecken: Vingbredd 21-28 mm. Hjässan vit. Antenner drygt halva framvingelängden. Bakkroppen orangefärgad. Framvingarna vita med svartbrun främre hälft samt tre svartbruna hakar som sträcker sig bakåt. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Två generationer Maj-augusti. Förekomst: Finns på ängsmarker och vägrenar. Biologi: Larven liknar Ethmia pusiella. Den är bjärt tecknad i ljusgrått och rödgult med svarta fläckar och svart huvud. Den lever i ett tunt spinn på blad och blommor av blåeld, förpuppning i en död stjälk eller på marken. Näringsväxt: Echium. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 23 februari 2020