Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Peleopodidae
Carcina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ekpraktmal Carcina quercana Ekpraktmal Carcina quercana Ekpraktmal Carcina quercana
(prep 10304)

Carcina quercana (Fabricius, 1775). Ekpraktmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i ett tunt spinn på bladen av bl. a. ek, hagtorn, rönn och fläder.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/carcina_quercana.html
Latest update: 18 november 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson