Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Peleopodinae
Carcina
previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ekpraktmal Carcina quercana Ekpraktmal Carcina quercana Ekpraktmal Carcina quercana Ekpraktmal Carcina quercana Ekpraktmal Carcina quercana
(prep 10304)

Carcina quercana (Fabricius, 1775). Ekpraktmal. Kännetecken: Vingbredd 16-22 mm. Huvud och mellankropp grå, bakkropp grå. Palper grå. Antenner ljusgrå något längre än framvingen. Framvingar rosenröda till rostgula med violettgrå inblandning. Framkanten purpurröd med en gul fläck vid basen samt en utanför mitten. Bakvingar ljust violettgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Augusti. Förekomst: Finns i lövskogsområden.Biologi: Larven lever i ett tunt spinn på bladen av bl. a. ek, hagtorn, rönn och fläder. Näringsväxter: Acer, Crataegus, Fagus, Malus, Pyrus, Quercus, Sorbus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 25 mars 2021