Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Lasiocampinae
Eriogaster

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgbjörksspinnare Eriogaster arbusculae Dvärgbjörksspinnare Eriogaster arbusculae Dvärgbjörksspinnare Eriogaster arbusculae Dvärgbjörksspinnare Eriogaster arbusculae
Eriogaster arbusculae Freyer, 1849. Dvärgbjörksspinnare förekommer sällsynt i Dr Hr Jä och To. Vingbredd 32-45 mm. Larven lever kolonivis i ett stort silkesbo på dvärgbjörk och vide, förpuppning i en brun kokong på marken, puppan kan övervintra flera år i följd.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/eriogaster_arbusculae.html
Latest update: 22 april 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson