Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Eriocranidae
Eriocrania

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Långfläckig purpurmal Eriocrania unimaculella Långfläckig purpurmal Eriocrania unimaculella Långfläckig purpurmal Eriocrania unimaculella
Eriocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839). Långfläckig purpurmal. Kännetecken: Vingbredd 9-11 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna hos hanen, grågula hos honan. Antenner mörkbruna, cirka hälften så långa som framvingen. Framvingarna bronsglänsande med purpurglänsande utspridda fjäll. I bakkanten en stor, tydlig silvervit fläck. Den är svagt svängd och sträcker sig till vingens mitt. Bakvingar brunaktiga, glest fjälliga. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från mitten av april till början av juni. Förekomst: Ses i de flesta miljöer. Biologi: Äggen läggs inuti björkknoppar. Larven gör en fläckmina i bladen under maj till början av juli. Den är vitaktig med brunt huvud och otydliga fläckar på första mellankroppssegmentet. Näringsväxt: Betula spp. Utbredning: Förekommer i nästan hela landet förutom Gotland och några lappmarker. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Eriocranidae Latest update: 12 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson