Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Eriocranidae
Eriocrania

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella Praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella Praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella Praktpurpurmal Eriocrania sparrmannella
Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791). Praktpurpurmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är cirka halva delen av framvingen. Framvingarna purpurglänsande med tvärstrimmor av blå eller purpurglänsande fjäll. I bakkanten en ljus trekantig, guldglänsande fläck. Bakvingar brunaktiga. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen helst i solsken, men dras även till ljus. Flygtid: Från slutet av april till början av juni. Förekomst: Ses vanligen i hagmarker med björk. Biologi: Äggen läggs inuti björkknoppar. Larven gör en fläckmina i bladen under juni till början av juli. Den är vitaktig med brunt huvud och otydliga fläckar på första mellankroppssegmentet. Näringsväxt: Betula spp. Utbredning: Förekommer i nästan hela landet förutom Gotland och några lappmarker. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Eriocranidae Latest update: 9 maj 2020