Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Eriocranidae
Paracrania

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Avenbokspurpurmal Paracrania chrysolepidella Avenbokspurpurmal Paracrania chrysolepidella
Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851). Avenbokspurpurmal. Kännetecken: Vingbredd 8-13 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är cirka hälften av framvingen. Framvingarna mörkt guld- eller bronsglänsande med purpurglänsande utspridda fjäll. Ibland syns i bakkanten en ljus otydlig fläck. Bakvingar brunaktiga. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från slutet av april till början av juni. Förekomst: Lokalt i avenbokskogar och hassellundar. Biologi: Äggen läggs inuti knoppar. Larven gör en fläckmina i bladen under maj-juli. Den är vitaktig med ljusbrunt huvud men saknar fläckar på kroppssegmenten. Näringsväxt: Carpinus betulus samt Corylus avellana Utbredning: Förekommer i Skåne, Halland, Bohuslän samt på Öland. I övrigt Danmark, saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Eriocranidae Latest update: 12 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson