Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Eriocranidae
Eriocrania

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvillingpurpurmal Eriocrania sangii Tvillingpurpurmal Eriocrania sangii
Eriocrania sangii (Wood, 1891). Tvillingpurpurmal. Kännetecken: Vingbredd 9-15 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är hos hanen cirka tre femtedelar av framvingen, hos honan något kortare. Framvingarna brunt- eller bronsaktigt purpurglänsande med hos hanen ett otydligt nätmönster. I bakkanten en ljus, guldglänsande fläck. Bakvingar brunaktiga. Arten är svår att skilja från semipurpurella utan genitalundersökning. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Från mitten av april till början av juni. Förekomst: Ses vanligen i hagmarker med björk. Biologi: Äggen läggs på bladspetsar av björk. Larven gör en fläckmina i bladen under maj-juni. Den är grå med en grönaktig ton samt brunt huvud. Två grupper av små ljusa fläckar på första och andra mellankroppssegmentet. Näringsväxt: Betula spp. Utbredning: Förekommer i nästan hela landet förutom några lappmarker. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Eriocranidae Latest update: 11 maj 2023