Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Eriocranidae
Eriocrania

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagpurpurmal Eriocrania cicatricella Hagpurpurmal Eriocrania cicatricella
Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839). Hagpurpurmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är cirka halva delen av framvingen. Framvingarna guld- och purpurglänsande med tvärstrimmor av purpurglänsande fjäll. I bakkanten en ljus trekantig, guldglänsande fläck. Bakvingar brunaktiga. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från mitten av april till början av juni. Förekomst: Ses vanligen i hagmarker med björk. Biologi: Äggen läggs inuti björkknoppar. Larven gör en fläckmina i bladen under juni till början av juli. Den är vitaktig med vitt huvud. Näringsväxt: Betula spp. Utbredning: Förekommer i nästan hela landet förutom Gotland och några lappmarker. I övrigt Danmark, Norge och Finland.


Synonymer Eriocrania purpurella Hawort, 1828
Eriocrania haworthi Bradley, 1966

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Eriocranidae Latest update: 12 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson