Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Eriocranidae
Eriocrania

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vårpurpurmal Eriocrania semipurpurella Vårpurpurmal Eriocrania semipurpurella Vårpurpurmal Eriocrania semipurpurella
Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835). Vårpurpurmal. Kännetecken: Vingbredd 12-16 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är hos hanen cirka tre femtedelar av framvingen, hos honan något kortare. Framvingarna brunt- eller bronsaktigt purpurglänsande med hos hanen ett otydligt nätmönster. I bakkanten en ljus, guldglänsande fläck. Bakvingar brunaktiga. Arten är svår att skilja från sangii utan genitalundersökning. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Från mitten av mars till början av juni. Förekomst: Ses vanligen i hagmarker med björk. Biologi: Äggen läggs på bladspetsar av björk. Larven gör en fläckmina i bladen under maj-juni. Den är vitaktig med svart huvud och en stor, mörk fläck på första mellankroppssegmentet. Näringsväxt: Betula spp. Utbredning: Förekommer i hela landet. I övrigt Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Eriocranidae Latest update: 12 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson