Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkgallvecklare Epinotia tetraquetrana
Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811). Björkgallvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i september oktober i grenar på björk och al som då sväller upp efter en tid övergår den till en omvikt bladkant, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/epinotia_tetraquetrana.html
Latest update: 12 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web