Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällbjörksvecklare epinotia palmqvisti Fjällbjörksvecklare epinotia palmqvisti
Epinotia palmqvisti Hellberg & Bengtsson, 2016. Fjällbjörksvecklare. Kännetecken: Vingbredd 13-14 mm. Framvingarna med svagt insvängd utkant. Basfältet ljusgrått med otydliga tvärstrimmor. Tornalfläck otydlig. Bakvingar ljust grå med ganska tydlig nätådring. Liknande arter: Svår att skilja från Epinotia teraquetrana, men teckningen i framvingarna är otydligare. Genitalierna skiljer sig markant och kan ses i Entomologisk tdskrift 2016 pp. 105-110. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Troligen från slutet av maj till juni. Förekomst: Finns på marker med fjällbjörk. Biologi: Larven lever i sammanspunna blad av fjällbjörk. Förpuppning på näringsväxten eller på marken. Näringsväxt: Betula pubescens czerepanovii. Utbredning: Arten är hittills påträffad i två exemplar vid Undersåker i Jämtland. I övriga Norden saknas den.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/epinotia_palmqvisti.html
Latest update: 16 oktober 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson