Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre viderullvecklare Epinotia subocellana Mindre viderullvecklare Epinotia subocellana
Epinotia subocellana (Donovan, 1806). Mindre viderullvecklare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i september oktober mellan två blad på sälg, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/epinotia_subocellana.html
Latest update: 10 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson