Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre viderullvecklare Epinotia subocellana Mindre viderullvecklare Epinotia subocellana Mindre viderullvecklare Epinotia subocellana
Epinotia subocellana (Donovan, 1806). Mindre viderullvecklare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i september oktober mellan två blad på sälg, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson