Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Alhängevecklare Epinotia immundana
Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839). Alhängevecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever från september till maj i hängena på al och björk, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Epinotia rhomboidella auct.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/epinotia_rhomboidella.html
Latest update: 24 april 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson