Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Prydlig fjällsippevecklare Epinotia mercuriana Prydlig fjällsippevecklare Epinotia mercuriana
Epinotia mercuriana (Frölich, 1828). Prydlig fjällsippevecklare förekommer tämligen sällsynt från Dr till To. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever från september till juli i sammanspunna blad av ljung, odon, fjällsippa och glansvide, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson