Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Prydlig fjällsippevecklare Epinotia mercuriana Prydlig fjällsippevecklare Epinotia mercuriana Prydlig fjällsippevecklare Epinotia mercuriana Prydlig fjällsippevecklare Epinotia mercuriana
Epinotia mercuriana (Frölich, 1828). Prydlig fjällsippevecklare förekommer tämligen sällsynt från Dalarna till Torne lappmark. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever från september till juli i sammanspunna blad av ljung, odon, fjällsippa och glansvide, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 15 september 2020