Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smal videvecklare Epinotia crenana Smal videvecklare Epinotia crenana Smal videvecklare Epinotia crenana
Epinotia crenana (Hübner, 1817). Smal videvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i juni juli i sammanspunna blad på vide, förpuppning i en kokong på näringsväxten.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/epinotia_crenana.html
Latest update: 8 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web