Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smal videvecklare Epinotia crenana Smal videvecklare Epinotia crenana Smal videvecklare Epinotia crenana Smal videvecklare Epinotia crenana Smal videvecklare Epinotia crenana Smal videvecklare Epinotia crenana Smal videvecklare Epinotia crenana
Epinotia crenana (Hübner, 1817). Smal videvecklare förekommer tämligen allmänt i hela Sverige. Vingbredd 13-16 mm. Larven lever i juni juli i sammanspunna blad på vide, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 22 april 2022