Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mångformig aspvecklare Epinotia nisella Mångformig aspvecklare Epinotia nisella Mångformig aspvecklare Epinotia nisella Mångformig aspvecklare Epinotia nisella Mångformig aspvecklare Epinotia nisella Mångformig aspvecklare Epinotia nisella Mångformig aspvecklare Epinotia nisella Mångformig aspvecklare Epinotia nisella
Epinotia nisella (Clerck, 1759). Mångformig aspvecklare. Kännetecken: Vingbredd 12-18 mm. Huvudhår gråbruna. Antennerna cirka halva framvingelängden. Framvingarna mycket variabla från gråvitt till rödaktigt med fläckar av svarta och färgade fjäll. Bakvingar brungrå. Gråaktiga former är svåra att skilja från Epinotia cinereana. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus, men skräms lätt upp på dagen där den ofta vilar på trädstammar. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Larven lever på hägena av sälg och asp. Näringsväxt: Salix, Populus. Utbredning: Är påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 augusti 2020