Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dubbelmånerullvecklare Epinotia bilunana
Dubbelmånerullvecklare Epinotia bilunana
Epinotia bilunana (Haworth, 1811). Dubbelmånerullvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i april maj i hängena på björk, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/epinotia_bilunana.html
Latest update: 4 juni 2007
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web