Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Asphängevecklare Epinotia cinereana
Epinotia cinereana (Haworth, 1811). Asphängevecklare. Kännetecken: Vingbredd 14-18 mm. Huvudhår gråbruna. Antennerna cirka halva framvingelängden. Framvingarna något variabla men ger huvudsakligen ett gråaktigt intryck. Bakvingar brungrå. Svår att skilja från gråaktiga former av Epinotia nisella. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus, men skräms lätt upp på dagen där den ofta vilar på trädstammar. Flygtid: Juli-september. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer. Biologi: Larven lever på hägena av asp och poppel. Näringsväxt: Salix, Populus. Utbredning: Eftersom detta är en återetablerad art är utbredningen i Sverige osäker. Mycket tyder dock på att arten finns i stora delar av ladet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/epinotia_cinereana.html
Latest update: 24 maj 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson