Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Epinotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Prydlig odonvecklare Epinotia gimmerthaliana Prydlig odonvecklare Epinotia gimmerthaliana
Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846). Prydlig odonvecklare förekommer tämligen allmänt från Bl till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna blad på odon, förpuppning i en kokong på marken.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/epinotia_gimmerthaliana.html
Latest update: 10 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson