Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Spilosoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Prickig tigerspinnare Spilosoma lubricipedum Prickig tigerspinnare Spilosoma lubricipedum Prickig tigerspinnare Spilosoma lubricipedum Prickig tigerspinnare Spilosoma lubricipedum
Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758). Prickig tigerspinnare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 34-48 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/spilosoma_lubricipeda.html
Latest update: 9 augusti 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson