Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsfrylegräsmal Elachista tengstromi
Elachista tengstromi Kaila, Bengtsson, Sulc & Junnilainen, 2001. Skogsfrylegräsmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 7-9,3 mm. Larven minerar i vårfryle, förpuppning på bladet eller på marken.

Synonymer Elachista regificella sensu auct., Elachista magnificella Tengström, 1847.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_tengstromi.html
Latest update: 30 november 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson