Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsfrylegräsmal Elachista tengstromi
Elachista tengstromi Kaila, Bengtsson, Sulc & Junnilainen, 2001. Skogsfrylegräsmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9,3 mm. Huvud och mellankropp skimrande kopparbruna. Labialpalper grå. Antenner med ljusare spets. Framvingar skimrande bronsbruna. I mitten samt mot basen ett silverfärgat tvärband, det mittersta når ej bak- respektive framkant. Strax innanför spetsen två snedställda silverfläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från mitten av juni till augusti. Förekomst: Finns på ängsmarker med vårfryle. Biologi: Den ljust grönvita larven gör fläckminor i vårfryle, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken. Näringsväxt: Luzula pilosa. Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Synonymer Elachista regificella sensu auct., Elachista magnificella Tengström, 1847.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 2 maj 2021