Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fältfrylegräsmal Elachista geminatella
Elachista geminatella (Herrich-Schäffer, 1855). Fältfrylegräsmal. Kännetecken: Vingbredd 7,8-9,6 mm. Huvud och mellankropp skimrande kopparbruna. Labialpalper grå. Antenner med ljusare spets. Framvingar skimrande bronsbruna. I mitten samt mot basen ett silverfärgat tvärband, det mittersta når ej bak- respektive framkant. strax innanför spetsen två snedställda silverfläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från mitten av juni till augusti. Förekomst: Finns på torra, kalkhaltiga ängsmarker med knippfryle. Biologi: Larven gör fläckminor, förmodligen i knippfryle, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken. Näringsväxt: Luzula campestris. Utbredning: Arten förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Synonymer Elachista regificella sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_geminatella.html
Latest update: 12 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson