Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fältfrylegräsmal Elachista geminatella
Elachista geminatella (Herrich-Schäffer, 1855). Fältfrylegräsmal förekommer tämligen sällsynt i Sk, Ha, Sm samt på Öl och Go. Vingbredd 7,8-9,6 mm. Larven minerar i fryle, troligen knippfryle.

Synonymer Elachista regificella sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_geminatella.html
Latest update: 12 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson