Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Elachista lugdunensis Frey, 1857. (Bild saknas). Ljus vitspetsgräsmal har felaktigt angetts som förekommande på Gotland. Detta beror på en felbestämning. Arten har förut ansetts vara synonym med Elachista bedellella men har återupprättats av Lauri Kaila 2007. Vingbredd 7-8 mm. Larven är okänd.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_lugdunensis.html
Latest update: 10 november 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson