Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljus vitspetsgräsmal Elachista lugdunensis
Elachista lugdunensis Frey, 1857. Ljus vitspetsgräsmal.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Ljus vitspetsgräsmal har felaktigt angetts som förekommande på Gotland. Detta beror på en felbestämning. Arten har förut ansetts vara synonym med Elachista bedellella men har återupprättats av Lauri Kaila 2007.
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 10 november 2020