Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gul gräsmal Elachista subalbidella Gul gräsmal Elachista subalbidella
Elachista subalbidella Schläger, 1847. Gul gräsmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven minerar i lundskafting, gröe och blåtåtel.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_subalbidella.html
Latest update: 6 juli 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson