Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gul gräsmal Elachista subalbidella Gul gräsmal Elachista subalbidella Gul gräsmal Elachista subalbidella
Elachista subalbidella Schläger, 1847. Gul gräsmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvud och mellankropp gula. Labialalper gula. Framvingar gula. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från slutet av maj till början av juli. Förekomst: Finns på gräsängar. Biologi: Larven minerar i lundskafting, gröe och blåtåtel. Näringsväxter: Brachypodium, Molinea, Poa. Utbredning: Arten förekommer allmänt frånå Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 6 november 2020