Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lundskaftingsgräsmal Elachista gangabella Lundskaftingsgräsmal Elachista gangabella Lundskaftingsgräsmal Elachista gangabella
Elachista gangabella Zeller, 1850. lundskaftingsgräsmal. Kännetecken: Vingbredd 9-10 mm. Huvud och mellankropp gråbruna. Labialalper ljusgrå. Framvingar mörkt gråbruna med ett gulvitt tvärband, bredast i bakkanten. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni. Förekomst: Finns i ädellövskog. Biologi: Larven minerar i hundäxing, bergslok och lundskafting. Näringsväxter: Dactylis glomerata, Brachypodium sylvaticum, Melica nutans. Utbredning: Arten förekommer sällsynt i Skåne samt på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 6 november 2020