Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Älväxingsgräsmal Elachista adscitella Älväxingsgräsmal Elachista adscitella Älväxingsgräsmal Elachista adscitella Älväxingsgräsmal Elachista adscitella
Elachista adscitella Stainton, 1851. Älväxingsgräsmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 9-11 mm. Larven minerar i tuvtåtel, lundskafting, älväxing m.fl.

Synonym Elachista revinctella sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/elachista_adscitella.html
Latest update: 15 augusti 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson