Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sumpgräsmal Elachista pomerana
Elachista pomerana Frey, 1870. Sumpgräsmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i ängsröe, rörflen, mannagräs, rör och havre.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_pomerana.html
Latest update: 30 november 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson