Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tuvtåtelsgräsmal Elachista humilis Tuvtåtelsgräsmal Elachista humilis Tuvtåtelsgräsmal Elachista humilis
Elachista humilis Zeller, 1850. Tuvtåtelgräsmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvud grått, mellankropp gråbrun. Labialpalper grå. Framvingar gråsvarta. Honan har på vingens mitt ett vitt, vinklat tvärband, mot spetsen två vita fläckar. Hos hanen saknas tvärbandet och de vita fläckarna mot spetsen är svagt markerade. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni till början av augsti. Förekomst: Finns på ängsmarker, skogsbryn, åkerkanter. Biologi: Den gula larven gör minor i ett flertal olika gräsarter, förpuppning i en kokong på näringsväxten. Näringsväxter: Agrostis, Carex, Deschampsia, Festuca, Holcus, Poa Utbredning: Arten förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 3 december 2020