Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tuvtåtelsgräsmal Elachista humilis Tuvtåtelsgräsmal Elachista humilis
Elachista humilis Zeller, 1850. Tuvtåtelsgräsmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i diverse gräsarter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_humilis.html
Latest update: 3 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson