Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bryngräsmal Elachista nielswolffi
Elachista nielswolffi Svensson, 1976. Bryngräsmal förekommer sällsynt från Vr till Jä. Vingbredd 7-9 mm. Larven är okänd.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_nielswolffi.html
Latest update: 17 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson