Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Älvgräsmal Elachista krogeri
Elachista krogeri Svensson, 1976. Älvgräsmal förekommer sällsynt i Nb och To. Vingbredd 8-10 mm. Larven är okänd.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_krogeri.html
Latest update: 24 november 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson