Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rörflensgräsmal Elachista maculicerusella Rörflensgräsmal Elachista maculicerusella Rörflensgräsmal Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella Bruand, 1859. Rörflensgräsmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Jä. Vingbredd 10-12 mm. Larven minerar i diverse gräsarter.

Synonymer Tinea cerusella Hübner, 1796 (homonym), Elachista monosemiella Rössler, 1881.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_maculicerusella.html
Latest update: 1 maj 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson