Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gröegräsmal Cosmiotes freyerella Gröegräsmal Cosmiotes freyerella
Elachista freyerella (Hübner, 1825). Gröegräsmal förekommer tämligen allmänt i nästan hela landet. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerar i främst gröe men även andra gräs förekommer.

Synonym Tinea nigrella Hübner, 1805 nec. Fabricius, 1775.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/cosmiotes_freyerella.html
Latest update: 25 augusti 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson