Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulmarmorerad gräsmal Elachista anserinella
Elachista anserinella Zeller, 1839. Gulmarmorerad gräsmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 10-11 mm. Larven minerar i backskafting.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_anserinella.html
Latest update: 31 maj 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson