Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå vitspetsgräsmal Elachista bedellella
Elachista bedellella (Sircom, 1848). Grå vitspetsgräsmal förekommer tämligen allmänt från Skåne till Värmland. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerar i ängshavre, kärrgröe, fårsvingel och timotej.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_bedellella.html
Latest update: 16 november 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson