Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kustgräsmal Elachista vonschantzi Kustgräsmal Elachista vonschantzi
Elachista vonschantzi Svensson, 1976. Kustgräsmal förekommer sällsynt i Ån och Nb. Vingbredd 8-10 mm. Larven är okänd.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_vonschantzi.html
Latest update: 23 maj 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson