Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Elachistidae
Elachista

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

(Saknar bild)
Elachista littoricola Le Marchand, 1938. kvickrotsgräsmal är tagen i Danmark och Finland. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerar i Elytrigia repens, kvickrot.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/elachista_littoricola.html
Latest update: 2 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson