Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Ectropis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dubbelvågig lavmätare Ectropis crepuscularia Dubbelvågig lavmätare Ectropis crepuscularia Dubbelvågig lavmätare Ectropis crepuscularia Dubbelvågig lavmätare Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775). Dubbelvågig lavmätare förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på björk, sälg och brakved, förpuppning i marken.

Synonym Geometra bistortata Goeze, 1781

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 26 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson