Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Ectropis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dubbelvågig lavmätare Ectropis crepuscularia Dubbelvågig lavmätare Ectropis crepuscularia Dubbelvågig lavmätare Ectropis crepuscularia
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona, larv. Dubbelvågig lavmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på björk, sälg och brakved, förpuppning i marken.

Synonym Geometra bistortata Goeze, 1781

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/ectropis_crepuscularia.html
Latest update: 26 oktober 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web