Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Ectropis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skymningslavmätare Ectropis species Skymningslavmätare Ectropis species
Ectropis species, hane, hona. Skymningslavmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb, artstatus är osäkert varför den numera räknas som synonym till crepuscularia. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på björk, sälg och brakved, förpuppning i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/ectropis_species.html
Latest update: 26 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson