Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Ectropis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skymningslavmätare Ectropis species Skymningslavmätare Ectropis species
Ectropis species, hane, hona. Skymningslavmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Artstatus är osäker men en nyligen genomförd DNA-undersökning tyder på att det är två arter inblandade och att arten inte kan räknas som synonym till crepuscularia. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på björk, sälg och brakved, förpuppning i marken.
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/ectropis_species.html
Latest update: 26 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson