Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Fagivorina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vit lavmätare Fagivorina arenaria Vit lavmätare Fagivorina arenaria
Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767), hane, hona. Vit lavmätare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 30-32 mm. Äggläggning sker på lavar medan larven lever på ekblad, förpuppning i en gles vitaktig kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/fagivorina_arenaria.html
Latest update: 10 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web