Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Ectoedemia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Signaldvärgmal Ectoedemia intimella Signaldvärgmal Ectoedemia intimella Signaldvärgmal Ectoedemia intimella Signaldvärgmal Ectoedemia intimella
Signaldvärgmal Ectoedemia intimella
Mina av Signaldvärgmal Ectoedemia intimella i Salix-blad.

Ectoedemia intimella (Zeller, 1848). Signaldvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5,5-6,5 mm. Huvudhår och krage rostbruna-orange, ögonlock gulvita. Antenner gulvita, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med svagt purpurskimmer, grovfjälliga. Vid vingens bakhörn finns en stor, gulvit fläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på marker där det växer sälg och pil. Biologi: Larven är ljusgul och gör en fläckmina som börjar i mittnerven. Exkrementerna är utspridda ofta i två rader. Kokongen är brunaktig. Näringsväxt: Salix. Utbredning: Förekommer från Skåne till Värmland samt Norrbotten, huvudsakligen längs kusten. I övriga norden finns den i Danmark, i södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 14 april 2021