Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Ectoedemia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartpoppelsdvärgmal Ectoedemia hannoverella Svartpoppelsdvärgmal Ectoedemia hannoverella
Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872). Svartpoppelsdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-7,5 mm. Huvudhår och krage rostbruna-orange, ögonlock gulvita. Antenner grå, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med gulvita fläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på marker där det växer svartpoppel. Biologi: Larven är ljusgul och gör en fläckmina som börjar i bladskaftet. Exkrementerna är utspridda ofta i två rader. Kokongen är brunaktig. Näringsväxt: Populus nigra x. canadensis. Utbredning: Har hittills enbart påträffats i södra Skåne. I övriga norden finns den i södra Danmark, saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Svartpoppelsdvärgmal Ectoedemia hannoverella
Mina av Svartpoppelsdvärgmal Ectoedemia hannoverella i svartpoppelblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/ectoedemia_hannoverella.html
Latest update: 1 september 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson