Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Ectoedemia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Almbarksdvärgmal Ectoedemia amani Almbarksdvärgmal Ectoedemia amani Almbarksdvärgmal Ectoedemia amani
Ectoedemia amani Svensson, 1966. Almbarksdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 7,5-10 mm. Huvudhår och krage mörkt ockra samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna matt gråsvarta, grovfjälliga. Bakvingar grå hos hanen en vit hårpensel vid basen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på marker där det växer alm. Biologi: Larven är gul och gör en lång, slingrande gångmina i almbarken. I Sverige tar larvutvecklingen två år. Näringsväxt: Ulmus. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i södra Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Almbarksdvärgmal Ectoedemia amani
Mina av Almbarksdvärgmal Ectoedemia amani i almbark.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 11 maj 2023