Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Eariadinae
Earias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grön pilspinnare Earias clorana Grön pilspinnare Earias clorana Grön pilspinnare Earias clorana Grön pilspinnare Earias clorana
Earias clorana (Linnaeus, 1761). Grön pilspinnare förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på sälg, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nolidae Latest update: 8 maj 2022