Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Eariadinae
Earias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grön pilspinnare Earias clorana Grön pilspinnare Earias clorana
Earias clorana (Linnaeus, 1761). Grön pilspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever på sälg, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nolidae /en/svenska_fjarilar/earias_clorana.html
Latest update: 1 oktober 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson