Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Nolinae
Nola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråpucklig trågspinnare Nola cucullatella Gråpucklig trågspinnare Nola cucullatella Gråpucklig trågspinnare Nola cucullatella
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758). Gråpucklig trågspinnare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 17-19 mm. Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i en från underlaget inblandad kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nolidae Latest update: 29 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson