Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Nolidae
Nolinae
Nola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråpucklig trågspinnare Nola cucullatella Gråpucklig trågspinnare Nola cucullatella Gråpucklig trågspinnare Nola cucullatella Gråpucklig trågspinnare Nola cucullatella Gråpucklig trågspinnare Nola cucullatella
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758). Gråpucklig trågspinnare förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. Vingbredd 17-19 mm. Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i en från underlaget inblandad kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nolidae Latest update: 12 juni 2022